• Blu-ray-Datenbank

FilmsucheErweiterte Suche
Land/Jahr:
JP 2010
Genre:
Action
Verkaufstart:
10.05.2011
Regie:
Takashi Miike
Vertrieb:
Ascot Elite
Schauspieler:
Kôji Yakusho, Takayuki Yamada, Yûsuke Iseya, Gorô Inagaki

Land/Jahr:
JP 1999
Genre:
Horror
Verkaufstart:
24.10.2014
Regie:
Takashi Miike
Vertrieb:
Alive
Schauspieler:
Ryo Ishibashi, Eihi Shiina, Tetsu Sawaki

Land/Jahr:
GB, JP 2011
Genre:
Action
Verkaufstart:
22.05.2012
Regie:
Takashi Miike
Vertrieb:
Ascot Elite
Schauspieler:
Kôji Yakusho, Naoto Takenaka, Hikari Mitsushima

Land/Jahr:
GB, JP 2011
Genre:
Action
Verkaufstart:
22.05.2012
Regie:
Takashi Miike
Vertrieb:
Ascot Elite
Schauspieler:
Kôji Yakusho, Naoto Takenaka, Hikari Mitsushima

Land/Jahr:
JP 2012
Genre:
Drama
Verkaufstart:
22.05.2012
Regie:
Takashi Miike
Vertrieb:
Ascot Elite
Schauspieler:
Kôji Yakusho, Naoto Takenaka, Hikari Mitsushima

Land/Jahr:
JP 2012
Genre:
Thriller
Verkaufstart:
13.06.2014
Regie:
Takashi Miike
Vertrieb:
Alive
Schauspieler:
Takayuki Yamada, Howard Harris, Daniel Genalo

Land/Jahr:
JP 2009
Genre:
Action
Verkaufstart:
28.01.2011
Regie:
Takashi Miike
Vertrieb:
WVG
Schauspieler:
Shun Oguri, Kyôsuke Yabe, Meisa Kuroki

Land/Jahr:
JP 2013
Genre:
Thriller
Verkaufstart:
06.11.2014
Regie:
Takashi Miike
Vertrieb:
Warner Home Video
Schauspieler:
Takao Ohsawa, Tatsuya Fujiwara, Nanako Matsushima

Land/Jahr:
JP 2009
Genre:
Fantasy
Verkaufstart:
26.08.2014
Regie:
Takashi Miike
Vertrieb:
Ascot Elite
Schauspieler:
Sho Sakurai, Kyoko Fukada, Saki Fukuda, Katsuhisa Namase